Khánh Hòa: Những khu vực không được phép chăn nuôi

09/12/2020 10:13 |
618
Tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết:
 
 
Ông Lê Tấn Bản

Ông Lê Tấn Bản

 
Việc ban hành nghị quyết này là cần thiết để phù hợp với quy định của Luật Chăn nuôi và định hướng phát triển ngành chăn nuôi bền vững: Chuyển từ phát triển theo quy mô nhỏ, lẻ sang nuôi tập trung, chuyển dịch ra xa khu dân cư để từng bước hình thành vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, phát triển ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
 
- Xin ông cho biết thực trạng chăn nuôi tại các khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn và khu dân cư trong tỉnh hiện nay?
 
Theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 51.700 hộ chăn nuôi với 338.600 con gia súc, 2,1 triệu con gia cầm và 355 nhà yến. Trong đó, khu vực các phường của TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và các thị trấn: Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), Cam Đức (huyện Cam Lâm), Diên Khánh; khu dân cư nằm trong quy hoạch khu trung tâm của các xã tại các địa phương trong tỉnh; khu trung tâm thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn) và thị trấn Khánh Vĩnh đang có 13.000 hộ chăn nuôi với khoảng 72.500 con gia súc, 656.500 con gia cầm và 180 nhà yến. Ngoài ra, toàn tỉnh đang có khoảng 500 trang trại chăn nuôi, trong đó 110 trang trại nằm trong khu dân cư.
 
- Nghị quyết vừa được thông qua quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh như thế nào thưa ông?
 
Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, gồm các phường của TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, các thị trấn: Vạn Giã, Diên Khánh, Cam Đức; các khu dân cư nằm trong quy hoạch trung tâm của các xã trên địa bàn tỉnh; khu quy hoạch trung tâm của thị trấn Khánh Vĩnh và thị trấn Tô Hạp. Cơ sở chăn trong các khu vực này phải dừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp trước ngày 1-1-2025.
 
Riêng đối với vùng nuôi chim yến, nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi nêu trên. Tuy nhiên, các cơ sở phải giữ nguyên hiện trạng, tuân thủ các quy định của nhà nước về nuôi chim yến.
 
- Xin cảm ơn ông!
 
HẢI LĂNG (thực hiện)
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202012/ky-hop-thu-13-hdnd-tinh-khanh-hoa-khoa-vi-nhung-khu-vuc-khong-duoc-phep-chan-nuoi-8197356/