Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 9/9

08/09/2021 13:02 |
616
Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 9/9 cập nhật mới nhất.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 9/9 như sau:

 
Lịch cắt điện Khánh Hòa trên website của EVNCPC cập nhật lúc 10h00 ngày 8/9. Ảnh: BNEWS

Chi tiết lịch cắt điện ngày 9/9:

ĐL Nha Trang BC52050A Trạm T.50A -Phú Vinh 05:00 ngày 09/09/2021 17:00 ngày 09/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT78 đến VT101 hotline tháo và lắp khóa néo+ chuỗi sứ polymer tại VT 77 hướng về VT78 và tại VT 101 hướng về VT100 Thí nghiệm định kỳ trạm T.93D, T.93A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001A Trạm T.01A - Vĩnh Ngọc 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001B Trạm T.01B -Vĩnh Ngọc 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001C Trạm T.01C -Xã Vĩnh Ngọc 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001D Trạm T.01D -Trước Đình Phú Nông- Vĩnh Ngọc 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001M Trạm T.01M - Phú Nông 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002A Trạm T.02A - Vĩnh Ngọc 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002B Trạm T.02B -Vĩnh Ngọc (gan k/s Thach Ngan) 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002C Trạm T.02C -Vĩnh Ngọc- Đường Liên Hoa 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002D Trạm T.02D - Chợ Vĩnh Ngọc 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050E Trạm T.50E Đường Trung tâm xã Vinh Thanh 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050E Trạm T.50E Đường Trung tâm xã Vinh Thanh 05:00 ngày 09/09/2021 17:00 ngày 09/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT78 đến VT101 hotline tháo và lắp khóa néo+ chuỗi sứ polymer tại VT 77 hướng về VT78 và tại VT 101 hướng về VT100 Thí nghiệm định kỳ trạm T.93D, T.93A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050H Trạm T.50H - Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050M Trạm T.50M - Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53059B Trạm T.59B - Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530175 Trạm T.175 Trạm Đèn đường Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 09/09/2021 17:00 ngày 09/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT78 đến VT101 hotline tháo và lắp khóa néo+ chuỗi sứ polymer tại VT 77 hướng về VT78 và tại VT 101 hướng về VT100 Thí nghiệm định kỳ trạm T.93D, T.93A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530236 Trạm T.236 - Cty CP Hóa mỹ phẩm tự nhiên 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530355 Trạm T.355-DNTN Nhật Ân 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530358 Trạm T.358 CTy TOYOTA Ban Mê Thuột - Đường 23/10 05:00 ngày 09/09/2021 17:00 ngày 09/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT78 đến VT101 hotline tháo và lắp khóa néo+ chuỗi sứ polymer tại VT 77 hướng về VT78 và tại VT 101 hướng về VT100 Thí nghiệm định kỳ trạm T.93D, T.93A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530545 Trạm T.545 - Nước đá viên Bình Minh 05:00 ngày 09/09/2021 05:20 ngày 09/09/2021 Thao tác đóng LBS hở LL VT82/46 Đã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Nguồn: https://bnews.vn/lich-tam-ngung-cap-dien-khanh-hoa-nha-trang-ngay-mai-9-9/211393.html