Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 17/9

16/09/2021 14:06 |
14795
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất tại Khánh Hòa ngày mai 17/9.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày mai 17/9 như sau:

 
Lịch cắt điện Khánh Hòa trên website của EVNCPC. Ảnh: Khánh An/BNEWS

Chi tiết lịch cắt điện ngày 17/9:

ĐL Cam Ranh CC430108 T.108 - (12) 07:00 ngày 17/09/2021 17:00 ngày 17/09/2021 Thay dây hạ áp cho lộ B của trạm T.108-CPĐ (SCL21CR06) Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC428061 Ninh Điền 1 - Ninh Thọ 07:00 ngày 17/09/2021 16:00 ngày 17/09/2021 Lắp dây chống sét XT 473NIHO từ từ cột 473NIHO_107 đến cột 473NIHO_118 giao chéo đường dây nhánh rẽ 475NTH_103 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC428062 Ninh Điền 2 - Ninh Thọ 07:00 ngày 17/09/2021 16:00 ngày 17/09/2021 Lắp dây chống sét XT 473NIHO từ từ cột 473NIHO_107 đến cột 473NIHO_118 giao chéo đường dây nhánh rẽ 475NTH_103 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514664 PĐ Ninh Xuân 08 07:00 ngày 17/09/2021 15:00 ngày 17/09/2021 - Từ cột 476NIHO_37 đến 476NIHO_37/12: Thay dây 2xAC50 bằng 2xACWBCC-50mm2_696m.. - Hotline tháo & đấu lèo nhánh rẽ 476NIHO_37 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514665 PĐ Ninh xuân 07 07:00 ngày 17/09/2021 15:00 ngày 17/09/2021 - Từ cột 476NIHO_37 đến 476NIHO_37/12: Thay dây 2xAC50 bằng 2xACWBCC-50mm2_696m.. - Hotline tháo & đấu lèo nhánh rẽ 476NIHO_37 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410127 Trạm 127 - Diên Xuân 07:00 ngày 17/09/2021 16:00 ngày 17/09/2021 CT: Sửa chữa lưới điện hạ áp các TBA khu vực Diên Khánh (SCL) tại trạm T.127 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430002 Tiểu Đoàn 118 Sư Đoàn 377 08:00 ngày 17/09/2021 09:00 ngày 17/09/2021 Thay thế hệ thống đo đếm định kỳ trạm T.02 (Đơn vị D118-F377) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530314 Trạm bơm nước TĐ118 Sư Đoàn 377 09:15 ngày 17/09/2021 10:15 ngày 17/09/2021 Thay thế hệ thống đo đếm định kỳ trạm T.314 (Trạm bơm của Đơn vị D118-F377) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430442 Trung đoàn 274/ Sư đoàn 377 10:30 ngày 17/09/2021 11:30 ngày 17/09/2021 Thay thế hệ thống đo đếm định kỳ trạm T.442(Đơn vị D118-F377) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530156 Đơn vị 858 (kho đạn ) 14:30 ngày 17/09/2021 15:30 ngày 17/09/2021 Thay thế hệ thống đo đếm trạm T.156 (Kho đạn 858) Đã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Nguồn: https://bnews.vn/lich-tam-ngung-cap-dien-khanh-hoa-nha-trang-ngay-mai-17-9/212783.html