Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 16-9)

16/09/2021 17:53 |
824

Chiều 16-9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 16-9, toàn tỉnh ghi nhận thêm 20 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/infographic/202109/thong-bao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-tu-12-gio-den-17-gio-ngay-16-9-8228913/