Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 14-1)

14/01/2022 19:38 |
22
Chiều 14-1, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 14-1, toàn tỉnh ghi nhận thêm 192 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 
 

 

 

 

Đ.T

 

 

 

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/infographic/202201/thong-bao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-tu-12-gio-den-17-gio-ngay-14-1-8240911/