Cáo buộc doanh nghiệp chuyển giá trốn thuế, Cục Thuế Khánh Hòa thua kiện

04/03/2022 18:51 |
6909

Cơ quan thuế cáo buộc doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế. Không đồng ý với cáo buộc này, doanh nghiệp kiện ra tòa và thắng kiện Cục Thuế Khánh Hòa.

 

Cáo buộc chuyển giá trốn thuế, Cục Thuế Khánh Hòa thua kiện doanh nghiệp.

Cáo buộc chuyển giá trốn thuế, Cục Thuế Khánh Hòa thua kiện doanh nghiệp.

Ngày 4.3, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết đang giao cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế xử lý các vấn đề liên quan đến vụ kiện giữa Công ty TNHH P Việt Nam (Công ty P Việt Nam) và Cục thuế Khánh Hòa về nội dung "chuyển giá, trốn thuế" đã mà đơn vị này đã kết luận trước đó.

Doanh nghiệp kiện Cục thuế Khánh Hòa

Trước đó, từ ngày 6.12.2021, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đưa vụ án Công ty P Việt Nam kiện Cục Thuế Khánh Hòa liên quan đến nội dung “chuyển giá, trốn thuế” ra xét xử. 

Theo nội dung vụ án, vào tháng 3.2018, Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa ban hành Kết luận thanh tra thuế và 2 quyết định 359, 360 có nội dung ấn định tỷ suất thu nhập thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên tổng chi phí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến số tiền thuế phải nộp và xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế.  

Cục Thuế Khánh hòa xác định Công ty P Việt Nam có “quan hệ liên kết” với Công ty PI nhằm “chuyển giá, trốn thuế”. Từ cuối tháng 4.2014, Công ty P Việt Nam nhận khách lưu trú do Công ty PI (Vương quốc Anh) giới thiệu.

Tại kết luận thanh tra, Cục Thuế Khánh Hòa ấn định tỷ suất thu nhập thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp trên tổng chi phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2014 - 2016 theo “phương pháp so sánh lợi nhuận” đối với Công ty P Việt Nam và Công ty P Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa đối với năm 2014 là 32,65%; năm 2015 là 18,52% và năm 2016 là 9,57%.

Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền phạt mà Công ty P Việt Nam phải nộp phát sinh thêm từ việc ấn định “tỷ suất thu nhập thuần” là hơn 48 tỉ đồng.

Công ty P Việt Nam sau đó có khiếu nại nhưng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa không chấp nhận.

Sau đó, Công ty P Việt Nam khởi kiện yêu cầu tòa án hủy một phần Kết luận thanh tra thuế; hủy toàn bộ quyết định số 359; hủy một phần quyết định số 360 và hủy toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu tháng 7.2018 của Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa.

Cục thuế Khánh Hòa thua kiện doanh nghiệp.

Cục thuế Khánh Hòa thua kiện doanh nghiệp.

Kết luận doanh nghiệp "liên kết trốn thuế" chưa có cơ sở

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, Cục Thuế Khánh Hòa căn cứ Thông tư số 66 năm 2010 của Bộ Tài chính xác định niên độ 2014 - 2016 Công ty TNHH P Việt Nam có “quan hệ liên kết” với Công ty PI và đã thực hiện việc “chuyển giá, trốn thuế”.

Từ đó ban hành quyết định số 359 ấn định tỷ suất thu nhập thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp trên tổng chi phí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến số tiền thuế phải nộp và quyết định số 360 truy thu thuế và xử phạt chậm nộp thuế đối với Công ty P Việt Nam trong niên độ kinh doanh 2014 – 2016 là chưa đủ cơ sở.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên hủy một phần Kết luận thanh tra thuế của Cục trưởng Cục Thuế đối với các nội dung liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp ấn định đối với Công ty P Việt Nam và Chi nhánh Khánh Hòa...

HĐXX tuyên hủy toàn bộ quyết định số 359 của Cục thuế Khánh Hòa về việc ấn định tỷ suất thu nhập thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp trên tổng chi phí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến số tiền thuế phải nộp.

Hủy một phần quyết định số 360 của Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế, đối với các nội dung liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp ấn định đối với Công ty P Việt Nam và Chi nhánh Khánh Hòa.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trần Minh Chiến -  Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa xác nhận là người đại diện tham gia tố tụng cho Cục Thuế và Cục trưởng liên quan đến vụ kiện của Công ty P Việt Nam. Sau khi tòa tuyên án theo hướng Cục Thuế thua kiện, ông Trần Minh Chiến cho biết, sau khi tố tụng, phòng thanh tra, kiểm tra, phòng quản lý sẽ xử lý các các vấn đề liên quan.

HỮU LONG

 

Nguồn: https://laodong.vn/ban-doc/cao-buoc-doanh-nghiep-chuyen-gia-tron-thue-cuc-thue-khanh-hoa-thua-kien-1017219.ldo